Skip to main content

PPP-të nuk përfshihen në borxh – Denaj: Edhe detyrimet e prapambetura llogariten të ndara

Të Tjera