Skip to main content

Raporti i BQE për kreditë e këqija / Greqia mban normën më të lartë në 37.4%, ndjekur nga Qipro me 17.5%

Të Tjera