Skip to main content

“Regjistri Qendror i Llogarive Bankare”, nisma futet me procedurë të përshpejtuar në Kuvend! Miratimi pritet me 10 dhjetor

Të Tjera