Skip to main content

Regjistrimi në organet tatimore – DPT: 96.4% niveli i përmbushjes në 2018, kryeson sektori i ndërtimit

Të Tjera