Skip to main content

Rënia e tatimit mbi fitimin – 10-mujori 2017, rreth 4.2 miliardë lekë më pak se në vitin 2013

Të Tjera