Skip to main content

‘Riforcimi i banesave individuale dhe  pallateve të dëmtuara në Durrës’ – Miratohet fondi prej 561 milionë lekë

Të Tjera