Skip to main content

Rishpërndarja e fondeve për buxhetin e vitit 2021 – Rritet buxheti për ‘mbështetje shëndetësore’ dhe ‘arsim ushtarak’ në Ministrinë e Mbrojtjes

Të Tjera