Skip to main content

Risi nga DPSHTRR – Sistemi i ri verifikon kilometrat real të automjetit / Leximi i odometrit do të përfshihet në Certifikatën e Kontrollit Teknik

Të Tjera