Skip to main content

Rivlerësimi i pronës me 3% – Kadastra Shqiptare: Zgjatet afati i aplikimit për pasuritë e paluajtshme

Të Tjera