Skip to main content

Rritja e interesave të borxhit në botë. BQE po monitoron tregjet, por nuk do reagojë me kontrollin e yieldeve

Të Tjera