Skip to main content

Rubrika, Tatimet “Këshillojnë” – Të gjitha procedurat që duhet të ndiqni për deklarimin individual të të ardhurave. Detyrimet, shpenzimet që zbriten dhe afatet e deklarimit

Të Tjera