Skip to main content

Sa larg Gjermanisë është Shqipëria? – Wiiw: Sa 13% e PBB-së për frymë, por ka ngushtuar me 11% diferencën në dy dekadat e fundit

Të Tjera