Skip to main content

Sa na kushton dhuna çdo vit? – Raporti Global i Paqes: Kosto e dhunës në 6% të PBB-së në 2019, 1370 dollarë për frymë

Të Tjera