Skip to main content

Sa shpenzojmë për të varfrit? – Banka Botërore: Shteti shqiptar, ndihma në më pak se 2.5% të PBB

Të Tjera