Skip to main content

Sanofi zgjerohet në tregun e imunoterapisë. Blen Kymab për rreth 1.5 mld USD, që specializohet në trajtimin e kancerit

Të Tjera