Skip to main content

Shkelja e lejeve të ndërtimit, gjobat e reja – Penalitet 2% të çmimit minimal fiskal për çdo m² sipërfaqe banimi, 5% për bizneset

Të Tjera