Skip to main content

Shqiptarët “vrapojnë” të sigurojnë pronat, AMF: “Arkëtimet për sigurimin nga zjarri dhe forcat e natyrës u rritën 126% krahasuar me 2020”

Të Tjera