Skip to main content

“Shteti rol aktiv”. Teoritë e ekonomistit Keynes që shpëtuan qeveritë nga krizat ‘e tmerrshme’ të shekullit të fundit

Të Tjera