Skip to main content

Shtimi i kontrolleve rrugore nuk i frenon të gjithë drejtuesit e mjeteve!  Shpejtësi 134-175 në rrugët e Tiranës

Të Tjera