Skip to main content

Si do regjistrohen tokat që nuk janë në harta – Vendimi i Qeverisë: Me deklarata noteriale nga pronarët kufitarë dhe të dhëna arkivore

Të Tjera