Skip to main content

Statistikat e krimit ekonomik në Shqipëri-Cilat janë 2 llojet e veprave penale me numrin më të ulët të rasteve të konstatuara në 2017? (TABELA)

Të Tjera