Skip to main content

Strasburgu, pozitiv për pronarët – Sonila Qato: Vuri kusht që kompensimi të jetë jo më pak se 10% e vlerës së pronës

Të Tjera