Skip to main content

Super ilaçi Covid ‘Exo-Cd24’ në Izrael: 29 nga 30 pacientë seriozë shërohen brenda 5 ditësh

Të Tjera