Skip to main content

Tatimet, njoftim për lëshimin e faturave elektronike gjatë periudhës tranzitore të Fiskalizimit

Të Tjera