Skip to main content

Tatimet njoftim të rëndësishëm për punëmarrësit: Vërtetimet që s’do lëshohen nga sportelet e Shërbimit të Tatimpaguesve prej datës 1 qershor

Të Tjera