Skip to main content

Të ardhurat nga shërbimet – 289 milionë euro për tremujorin e parë

Të Tjera