Skip to main content

Të dhënat që do të përmbajë Kadastra Fiskale/ Masa e taksës, vonesat në pagesë, përjashtimet!Çfarë do të shënohet në regjistër

Të Tjera