Skip to main content

Të fundit në rajon për shpenzimet për shëndetin – BB: Qeveria shqiptare kanalizon vetëm 307 dollarë për frymë, 65% më pak se vendi i parafundit

Të Tjera