Skip to main content

Të hiqet gjoba 10 mijë lekë për adresën. Projektligji në Kuvend: “Është kthyer në pengesë për deklarimin e saktë të vendbanimit”

Të Tjera