Skip to main content

“Të rritet kufiri i taksimit për dërgesat online” – MIE: Vendosja e taksës penalizoi zhvillimin e e-commerce në Shqipëri

Të Tjera