Skip to main content

Të zbardhen pronarët e vërtetë, afati 31 mars – QKB: Të deklarohen në regjistër zotëruesit direktë apo indirektë apo përmes trusteve të aksionerëve

Të Tjera