Skip to main content

Tenderë në tavolinë për rindërtimin dhe Covid-19 – APP: U prokuruan 4.3 miliard lekë me negocim, shpenzimet publike u rritën me 8.2% 

Të Tjera