Skip to main content

Tenderi/ Korça të ngrohet pa dru! Studim fizibiliteti për mundësitë e gazit të TAP-it, paneleve fotovoltaike apo burimeve eolike

Të Tjera