Skip to main content

Tërmetet, 4.3 miliardë lekë dëme të kërkuara – Por, rreth 90% do të paguhen nga risiguruesit

Të Tjera