Skip to main content

Tërmeti 5-fishon dëmshpërblimet e sigurimeve – Kompanitë paguan 27 milionë dollarë në 2020, renditja sipas vlerës së dëmeve

Të Tjera