Skip to main content

Tërmeti i 26 nëntorit, lehtësi ndërtuesve! Përjashtohen nga TVSH edhe nënkontraktuesit e kompanive të rindërtimit

Të Tjera