Skip to main content

Tkurret industria në Eurozonë – Rritja në Gjermani nuk kompenson rëniet në Francë dhe Itali 

Të Tjera