Skip to main content

Transparenca në procedurat tenderuese – Pas auditit të KLSH, automatizohen tenderët e vegjël dhe biletat ajrore

Të Tjera