Skip to main content

Transparencë për tarifat e celularëve – Abonentët me parapagesë do njoftohen me sms për përfundimin e paketës dhe rritjen e çmimit

Të Tjera