Skip to main content

Tregu i sigurimeve në Shqipëri për periudhën janar-shtator 2021 kap vlerën 14.1 milion lekë / Sigurimet Jo-jetë dominojnë tregun

Të Tjera