Skip to main content

Trump ka të drejtë për euron – Sipas treguesit të OECD, valuta është 22% e nënvlerësuar

Të Tjera