Skip to main content

Turi i dëgjesave në Korçë – Qytetarët ngrenë si problem kryesor ndërtimin e ujësjellësve dhe sistemin e kanalizimeve

Të Tjera