Skip to main content

U shpenzuan 48 mln USD më shumë për pagat – 8-mujori, “fluturojnë” pagesat për sigurimet shoqërore

Të Tjera