Skip to main content

[Udhëzimi] Shitja e pasurive të paluajtshme, 15% tatim mbi fitimin – Ja si përfitojnë ata që kanë bërë rivlerësimin

Të Tjera