Skip to main content

Vaksina turke dërgohet për autorizim – Turkovac, e zhvilluar brenda vendit mund të disponohet në fundvit

Të Tjera