Skip to main content

Varianti Delta është ‘përditësuar’ në Ypsilon: Më rezistent ndaj vaksinës e më shqetësues por ku është përhapur më shumë?!

Të Tjera