Skip to main content

“Vettingu” i gjyqtarëve e prokurorëve te ish Lidhja e Shkrimtarëve, Apelimi te godina e KLSH!  Këshilli i Ministrave miraton vendimin

Të Tjera