Skip to main content

1 në 3 persona do të duhet të ndërrojnë karrierë deri në vitin 2030 – Melinda Gates tregon sekretin e të ndenjurit të punësuar

Të Tjera