Skip to main content

15.1 mld lekë më shumë ardhura – Treguesit fiskalë për 7-mujorin me suficit 2.9 mld lekë

Të Tjera