Skip to main content

2.4 mln euro për Shkollën Profesionale të IT në Tiranë – Do të ketë kapacitet për 700 nxënës

Të Tjera